Andreea Maria Croitoru

Expert dr. Andreea Maria Croitoru – Master (Universitatea "Aristotel" Thessaloniki-Grecia); Doctor în Istorie Medievală Universală (Institutul de Istorie al Academiei Române "Nicolae Iorga" Bucureşti); Expert în Patrimoniu Naval (atestat de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional); Muzeograf (Muzeul Marinei Române); Redactor-şef (Anuarul Muzeului Marinei Române). Semnează 3 volume de autor: Veneţia şi Genova în Marea Neagră. Nave şi navigaţie (1204-1453) (2008), Instrumente de navigaţie din colecţia Muzeului Marinei Române (2007), Evoluţia navigaţiei la Dunărea de Jos şi Marea Neagră în Evul Mediu românesc (2006) şi 7 în co-autorat şi peste 100 de studii şi articole pe teme de istoria marinei.

Rezultatele activităţii de cercetare desfăşurată cu precădere în jurul unor teme de comerţ, navigaţie, elemente de arhitectură navală medievale au constituit subiectul unor comunicări ştiinţifice sau al unor studii şi articole publicate în volume şi reviste de specialitate: circa 100 de articole tematice culturale şi de profil istoric în presa locală sau naţională, în reviste de cultură sau de istorie. Colaborator al revistelor "Magazin Istoric", "Tomis", "Marina Română", "Marea Noastră" şi "Yacht Magazin".